Vinyl's CDs DVD/Blue-Ray Box Sets Second Hand Books
Cups and Mugs Clocks Printed patches Embroidered patches Wirstband Bags Wallets
T-shirts Allover Shirts Sweatshirts Longsleeves Tunics / Dresses / Girlie Trousers
052-5769580
בתאריך ה25.01.15 החנות הפיסית תנעל את דלתותיה ותסגר לתמיד.
 
This Is CAPTCHA Image

תקנון האתר

ראשי :: תקנוןמדיניות החזרת כרטיסים:
1. לא ניתן לבטל כרטיסים לאחר שנמכרו כל הכרטיסים למופע / אירוע.
2. ביטול יתקבל רק לאחר הודעה באי-מייל ונציג שירות הלקוחות אישר את קבלת הבקשה וביצועה.
3. לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת. לא ניתן לבטל כיסא בודד בשורה מלאה.
4. בביטול העסקה וזיכוי, הלקוח מחוייב בהחזרת הכרטיס/ים למשרדי ההפקה עד 24 שעות לפני המופע/אירוע בשעות פעילות המשרד 12:00-18:00.
5. במקרה של ביטול המופע - או ביטול כרטיסים שהוזמנו עד הבית לא יקבלו החזר על דמי המשלוח.
6. בקשה לביטול כרטיס תתקבל בטלפון או באימייל עד שבוע לפני המופע ובשעות פעילות המשרד 12:00-18:00.

דמי ביטול:
ביטול כרטיסים אפשרי עד 14 יום לאחר תאריך רכישת הכרטיסים ו-7 ימים לפני מופע, בניכוי דמי ביטול של % 5. במידה והכרטיסים נרכשו פחות משבוע לפני, לא ניתן יהיה לבטלם.
במידה ובוטלה עסקה שנעשתה באתר לפי התנאים דלעיל, יחוייב הלקוח בסך של 7% מגובהה העסקה. הזיכוי אינו כולל את עמלת הרכישה.
במקרה של ביטול המופע - אין החזר על דמי טיפול הנגבים בעת ההזמנה. כרטיסים שיבוטלו ביום המופע או יום לפניו, יחויבו בדמי ביטול מלאים בגובה מחיר העסקה. כרטיסים שלא יאספו בערב האירוע - לא יזוכו.


אי-מייל לבקשת ביטולים : info@metalshop.co.il

טלפון: 052-5769580

שליחת בקשת הביטול מהווה הסכמת הלקוח לחיוב דמי הביטול.
 

תקנון

 
הזמנות:


אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח באמצעות דואר ישראל באמצעות דואר רשום בלבד.
זמן אספקת המוצרים הוא עד 14 ימי עבודה.
(דואר רשום בדר"כ 2-3 ימי עבודה מרגע המשלוח - באחריות דואר ישראל)
התשלום עבור משלוח יתבצע ע"י כרטיס האשראי באופן מיידי ויצטרף לתשלום עבור
המוצר ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה שנגרמו
כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה או שאינם בשליטת היצרן, לרבות שביתות והשבתות
 
 
החלפת מוצרים פגומים:


החברה תחליף מוצר אך ורק במקרה שהוא פגום ותחליף אותו באותו מוצר,
אין אפשרות להחלפת מוצר א' במוצר ב' גם במקרה של מוצר פגום,
ההחלפה היא בעבור עותק תקין של המוצר הספציפי וזאת תוך 14 ימי עסקים לכל המאוחר ולא לאחר מכן.
החלפת מוצרים פגומים תתבצע בכפוף לתנאים הבאים בלבד:
1. המוצר הוחזר תוך 14 ימים מיום מסירתו ללקוח
2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.
3. המוצר יישלח בדואר לחברה.
4. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר.
5. הלקוח יתיר לחברה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן של המוצר.
המחיר המחייב לצורך החלפת מוצרים כאמור לעיל, יהיה המחיר ששולם על ידי
הלקוח בפועל.

 
תנאי שימוש:

 
האתר מטאלשופ / Metalshop שכתובתו:
www.metalshop.co.il
להלן: "האתר" הוא אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית ופיסית  למכירה של פריטים שונים.
 
האתר הוא בבעלות רייבן מיוזיק ובניהול אלכסיי רימר.
להלן: החברה.

  
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי ההשתתפות בו
ומקבל אותם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה
ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.
תקנון זה יחול על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש באתר ויהווה הבסיס המשפטי
לכל התקשרות או פעולת רכישה שתעשה באמצעות האתר. בכניסת משתמש לאתר ולפני
ביצוע כל עסקת רכישה של מוצר באמצעות האתר, על המשתמש לקרא תקנון זה בעיון.
שימוש באתר יחשב כהסכמת המשתמש לנהוג לפי התקנון ולקבל את הוראותיו.
רכישת מוצרים באתר
כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול/ה לבצע פעולה באתר בהתקיים
במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
 
1. מבצע פעולה באתר הינה תושב ישראל בעל תעודת זהות ישראלית תקפה,
או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל, או שותפות הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל.
2. המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף אשר הונפק בישראל
ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל.
3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של משתתף
ו/או משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב  
המשתתף ו/או המשתמש באתר לבצע את הרכישה